Avís legal i política de privacitat de dades

Denominació social: HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA
Domicili social: C/ LONGITUDINAL, 7. NO. 83 (MERCABARNA) – 08040 BARCELONA
NIF: A-08620056
Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 10232, Llibre 9294, Foli 135, Full Número 48898, Inscripció 1.
E-mail: lopd@grupofernandez.es
Nom de domini: www.grupofernandez.es

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o faciliten les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA per fer les següents finalitats:

 

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitaris per adreça electrònica, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant el marcatge de la casella d’autorització en el formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA així com per part dels col·laboradors o socis amb què aquest hagués assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En qualsevol cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A.
  2. Fer estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A.

 

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

 

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquest web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquest web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. En cas que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari haurà d’acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

 

Totes les dades sol·licitades a través de  HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA garanteix en qualsevol cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

 

  1. Adreça electrònica: lopd@grupofernandez.es
  2. Correu postal: C/ LONGITUDINAL, 7. NO. 83 (MERCABARNA) – 08040 BARCELONA
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: lopd@grupofernandez.es.

 

De la mateixa manera, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Seguretat

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això per tal d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (” hiperenllaços “) que s’estableixin des d’ella a unes altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest pàgina web, són marques degudament registrades per HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per qualsevol aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. l’ús que l’usuari pugui dur a terme a aquest respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només per a ús personal i privat es permet baixar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A..

 

Els continguts subministrats per HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. tots aquests drets. La cessió dels esmentats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzada per a la seva programació.

 

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables i, per bé que s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. no pot garantir que en qualsevol moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si l’anés. HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquest web.

 

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

En cap cas HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línia en l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

 

HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. no es fa responsable dels webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (” enllaços “) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i perill exclusiva de l’usuari. HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar mal un vincle, tant en connectar al web de HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. com en accedir a la informació d’uns altres webs des de la mateixa.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest web, serà la llei espanyola.