Barcelona, Biomarket

Carrer transversal 5, núm. 63

Parades 6-7-8, Mercabarna, 08040 – Barcelona | Tel. 93 556 85 65

bio@grupofernandez.es

Si us plau en posar-te en contacte amb nosaltres és important que especifiquis en l’apartat ASSUMPTE de manera resumida l’objectiu del teu correu.

ALTRES CORREUS DE CONTACTE

COMERCIAL: comercial@grupofernandez.es | MARKETING: marketing@grupofernandez.es | ADMINISTRACIÓ: administracion@grupofernandez.es | QUALITAT: calidad@grupofernandez.es | ALTRES INFORMACIONS: info@grupofernandez.es