Empresa

Avui som una de les majors empreses de distribució majorista de fruites i verdures a Espanya. Amb un volum de comercialització anual de 230 mil tones de producte comprenem una gamma de més de 100 famílies de fruites i verdures de tot el món.

Especialistes en la maduració de plàtans de les Canàries, bananes i altres fruites tropicals a més comercialitzem importants volums de kiwis, cítrics, pomes, pinyes, raïms, prunes, peres, etc.

Amb delegacions a Barcelona, Madrid, Alacant, Tarragona, Lleida, Tenerife i Sevilla establim una xarxa d’emmagatzematge, maduració, confecció i distribució per al servei a unes altres empreses majoristes i a qualsevol tipus de client detallista com supermercats, botiga especialitzada i canal HORECA.

 

Amb més de 40 anys d’experiència en el sector la família Fernández segueix en la direcció de l’empresa amb la voluntat d’oferir el millor servei als seus clients i proveïdors. Durant aquests 40 anys l’empresa ha anat creixent en volums, gamma de producte, orígens de producció, relació amb la principals empreses de producció nacional i internacional, experiència i professionalitat de les més de 740 persones que formen l’equip. Avui compta amb una xarxa comercial de més de 5.000 clients, instal·lacions de primer nivell, certificació internacional de qualitat IFS Cash&Carry/wholesale, servei de confecció de packaging per als formats que els clients sol·liciten, en definitiva amb tots els recursos necessaris per posicionar-la com una empresa referent en el sector de la distribució hortofructícola.

POLÍTICA CORPORATIVA

Política corporativa

Hermanos Fernández López és una empresa compromesa amb la salut i el benestar dels consumidors. Des dels seus inicis produeix i comercialitza fruites i verdures de diferents orígens sent referent en la distribució majorista del sector hortofructícola.

La nostra filosofia es basa en els següents principis fonamentals:

 

1.- Complir tots els requisits legals, normatius, mediambientals, ètics, laborals, de seguretat i innocuïtat en el desenvolupament dels nostres processos.

 

2.- Amb el convenciment de comercialitzar aliments saludables mantenim una voluntat constant de créixer, ser cada dia més competitius i eficients a favor dels nostres proveïdors i clients, sempre amb el compliment de la normativa i especificacions que aquests estableixen al nostre servei.

 

3.- Promoure els valors, coneixement i actitud de manera transversal a totes les persones de Germans Fernández en pro de la seguretat alimentària associada als productes que distribuïm a la societat.

 

4.- Sent conscients dels riscos i les oportunitats d’un món cada cop més interactiu, creiem en la Globalitat entesa com la interacció de les relacions comercials, socials i culturals sempre que fomentin la millora i el desenvolupament de les parts.

 

5.- Compromesos en la divulgació dels beneficis per a la salut que aporten els nostres productes.

 

6.- De forma coordinada amb clients i proveïdors fomentem la innovació a qualsevol de les àrees on estem presents, innovació varietal, controls de qualitat, packaging, promoció, etc.

 

7.- Responsabilitat Social Corporativa. Donem suport a projectes de Fundacions i ONGs que millorin la salut i el benestar de les famílies més desafavorides, igual que projectes que tinguin cura del medi ambient.

 

8.- Avançar de manera constant en el model de gestió de l’empresa, tant en recursos humans com tecnològics, potenciant la professionalitat i el consens en la presa de decisions.

 

9.- Reconeixement a l’esforç i entrega de les persones que formen part d’aquesta organització. Vetllam pel respecte entre totes les persones que treballen a l’empresa i fomentem el desenvolupament de tot l’equip amb l’objectiu d’aconseguir els reptes personals i comuns.

 

10.- Compartir l’experiència i el coneixement dins i fora de l’organització.

 

11.- La superació com a principal valor de l’organització.

 

Feliciano Freiría Santos

Director gerent

04/04/2022

COMPROMÍS SOCIAL

Compromís social

Considerem la responsabilitat social corporativa com una palanca per al progrés social, la redistribució de la riquesa i el benestar col·lectiu.

Sent una organització dedicada a la distribució de producte fresc procurem diàriament lluitar contra el malbaratament alimentari per aconseguir una cadena de subministrament més sostenible i responsable.

 

Durant tot l’any col·laborem amb diverses entitats solidàries de les quals destaquem la seva gran tasca cap als col·lectius més desafavorits.

 

El nostre pla de col·laboracions amb aquestes organitzacions és de diversa índole, amb algunes d’elles establim aportacions econòmiques durant l’any, en uns altres casos fem col·laboracions puntuals relacionades amb un esdeveniment solidari determinat, i en moltes altres ocasions la nostra aportació es basa en la donació de fruites i verdures fresques.

 

En definitiva, tractem de conjugar la nostra missió com a organització empresarial a la vegada que vetllem per prestar un servei solidari a la nostra societat i vetllar pel medi ambient per ser una empresa aliada en la consecució d’un món millor.

COMPLIANCE

Compliance

Hermanos Fernández López defensa la integritat i la transparència en la cultura empresarial, convençuts que l’èxit econòmic sostingut només es pot assolir complint els requisits legals. Per això sempre hem insistit en la necessitat d’un comportament respectuós i honest que ajudi a complir les normes, principis i valors existents previstos en el nostre Codi Ètic. Aquest codi ofereix orientació i ajuda als empleats en les seves situacions quotidianes i en el procés de presa de decisions, amb exemples per a una millor comprensió.

Advoquem per una cultura corporativa de compliment de les legislacions nacionals i internacionals, així com de les normatives internes de Hermanos Fernández López. Per això, posem a disposició dels nostres clients, empleats, socis comercials i altres tercers interessats, una cadena ètica, gestionada internament per l’Àrea de Compliance de Hermanos Fernández López, perquè qualsevol part interessada coneixedora de l’existència en el nostre entorn de treball de indicis fundats de qualsevol irregularitat, incompliment o comportament contrari a la legalitat, als principis que inspiren el nostre Codi Ètic o les normes que regeixen en la Companyia, puguin posar-ho en coneixement del nostre Compliance Officer seguint les instruccions establertes en el Reglament de Canal Ètic . El nostre sistema de denúncies es regeix, entre d’altres, pels principis de procediment just, presumpció d’innocència, proporcionalitat i protecció als informants. Totes les denúncies rebudes es tracten amb la màxima confidencialitat.

 

Ens complau posar dos documents a disposició de tots els interessats:

Codi Ètic

DESCARREGAR

Reglament Canal Ètic

DESCARREGAR

Delegacions

La companyia s’estructura en Plataformes d’emmagatzematge, maduració i confecció i una xarxa de punts de venda en els principals mercats centrals d’alimentació del territori espanyol. Des de les plataformes l’empresa serveix a la gran distribució…

Producció

Per garantir la regularitat del volum i qualitat del producte el Grup participa directament en la producció. Tant amb la propietat de finques productores com amb societats d’explotació s’exerceix el control de subministrament…

Certificacions

El nostre fidel compromís amb la seguretat alimentària i amb un control exhaustiu de tota l’operativa de l’organització ens ha permès l’obtenció de diferents certificacions que garanteixen la qualitat dels nostres productes i de tots els processos…