Mercat d’Orihuela

GPS: 38.109373, -0.926349

Parades 6 i 18 | Polígon Industrial Puente Alto | Lonja Hortofrutícola, 03300 Orihuela – Alacant | Tel.: 966 744 304

orihuela@grupofernandez.es

Si us plau en posar-te en contacte amb nosaltres és important que especifiquis en l’apartat ASSUMPTE de manera resumida l’objectiu del teu correu.

ALTRES CORREUS DE CONTACTE

COMERCIAL: comercial@grupofernandez.es | MARKETING: marketing@grupofernandez.es | ADMINISTRACIÓ: administracion@grupofernandez.es | QUALITAT: calidad@grupofernandez.es | ALTRES INFORMACIONS: info@grupofernandez.es