Producció

Per garantir la regularitat del volum i qualitat del producte el Grup participa directament en la producció. Tant amb la propietat de finques productores com amb societats d’explotació s’exerceix el control de subministrament dels principals productes que comercialitza.

És el cas del Plàtan de Canàries, a més de les relacions comercials que manté amb diferents organitzacions de productors per al subministrament regular, la companyia té presència directa en la producció a través de la seva filial ISA PLATANOS, la qual produeix en diferents finques de Tenerife (Illes Canàries). Té presència amb responsables en la zona per a la captació de producte, control de l’operativa i relació amb els agricultors.

Per a la producció de banana el Grup participa en una companyia productora a Costa Rica. És allà on es cultiven durant tot l’any les bananes amb marca pròpia FratelliOrsero i Simba. D’igual forma, part de l’alvocat que comercialitza prové de finques pròpies a Mèxic. La suma d’Hectàrees en propietat assoleix les 4.500 Has, de les quals 2.500 ja estan en producció.

 

A més de produccions pròpies el Grup té filials en els principals països d’origen que vetllen i supervisen les correctes pràctiques de producció, collita i packaging que garanteixin la millor qualitat del producte.